ตกลง
ทางหลวงชนบทปทุมธานี ทำเกาะกลางถนนไสวประชาราษฎร์ ตลอดแนว เริ่ม 22 ก.ค.นี้
22 ก.ค. 2562
327
ทางหลวงชนบทปทุมธานี ทำเกาะกลางถนนไสวประชาราษฎร์ ตลอดแนว เริ่ม 22 ก.ค.นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ จากแขวงทางหลวงชนบทปทุมธานี

จะดำเนินการปรับปรุงเกาะกลางทางหลวงชนบทสาย ปท.3017 แยกทางหลวงหมายเลข 305 (ถนนไสวประชาราษฎร์)

บ้านปากคลองสี่ อำเภอธัญบุรี - อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี จากเกาะสีเดิม เป็นเกาะยกตลอดเส้นทาง

เพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุจราจร และอำนวยความสะดวก ความปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทาง

ทั้งผู้เดินเท้าและข้ามถนนมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น

โดย เริ่มตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2562 นี้

ทางหลวงชนบทปทุมธานี